Inzicht in Persoonlijke Effectiviteit

Hoe groot of klein uw organisatie ook is, er wordt altijd geïnvesteerd in het management, zowel door middel van de salarissen als in de vorm van persoonlijke ontwikkeling. Het doel van deze investering is om het management iedere dag beter te maken. Dit blijft een investering, in die zin dat wat door de organisatie in de managers wordt geïnvesteerd wél Return on Investment moet opleveren. Er moet duidelijk zijn wat de manager - en dus de investering van de organisatie - toevoegt aan het succes van de onderneming.

Het management is verantwoordelijk voor het behalen van goede operationele cijfers en, minstens zo belangrijk, het dóórontwikkelen van een gemeenschappelijk beleefd en onderscheidend organisatie-DNA binnen hun team. Dit DNA is wat de organisatie uniek maakt en is beslissend voor het bestaansrecht en daarmee het voortbestaan van de organisatie.

Goed managen kost tijd. Deze tijd wordt voornamelijk besteed aan twee dingen: zowel het uitdagen als het ondersteunen van de medewerkers in groei en ontwikkeling. Beiden moeten op een elegante manier plaatsvinden en leiden naar een werkomgeving waar de medewerker in staat is zijn persoonlijke talenten ten volle tot hun recht te laten komen. Preciezer geformuleerd: de manager is bezig zijn medewerkers uit te dagen en te ontwikkelen om iedere dag weer beter te functioneren en om de ambities van zowel de organisatie als de medewerker zelf te verwezenlijken. Het team verhoogt dan zijn 'organische groei' door voortdurend beter te worden in datgene dat ze dagelijks doen. De andere kant van de taak van de manager is het herplaatsen van medewerkers die op hun huidige positie niet volledig tot hun recht komen of die zich niet voldoende kunnen vinden in het gemeenschappelijk beleefde en onderscheidende organisatie-DNA. De kwaliteit van de manager is terug te zien in de manier waarop dit gedaan wordt: op een charmante en elegante manier waardoor iedereen met opgeheven hoofd verder kan.

Enkele vragen die Managing Result voor u beantwoordt:

  • Hoe krijg ik frequent inzicht in ontwikkeling?
  • Welke ontwikkelingen dit zijn?
  • Hoe krijg ik inzicht in de functionaliteit en ook disfunctionaliteit van mijn managers?
  • Welke specifieke competenties moeten we specifiek ontwikkelen binnen onze organisatie om zo effectief mogelijk te zijn?
  • Hoe moet het management development programma eruit zien, specifiek ingericht op de juiste doelgroepen binnen management?
  • Hoe bespreek ik regelmatig en op een goede manier de ontwikkeling met en door de managers zelf?

Managing Result doet dit door ervoor te zorgen dat de ontwikkeling per individuele manager en zijn team inzichtelijk is, duidelijk te maken wat de ontwikkelingen zijn en welke acties er nodig zijn om deze in de gewenste richting te leiden. Managing Result meet gedurende een bepaalde tijd wat de ontwikkeling is en welke programma's noodzakelijk zijn om de maximale ontwikkeling te genereren. Zowel op het niveau van het team als individueel.